Home › Specjalistyczne przedsiębiorstwo w kraju

Specjalistyczne przedsiębiorstwo w kraju

Produkcja nowoczesnych maszyn dla oczyszczania ścieków to główne zadanie, które stawia sobie za cel firma Montech. Mimo to skupia na produkcji się także innych elementów wysokiej klasy, które służą ochronie środowiska naturalnego. Urządzenia, w jakie da się nabyć w tej firmie, to maszyny oddzielające nieczystości stałe i płynne (prasa filtracyjna różnych typów), odwadniające, służące do transportu, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne. ZDJECIE2 Prasa taśmowa to nowoczesna technologia służąca do dokładnego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średniej wielkości miejskich lub gminnych oczyszczalni, z punktów uzdatniania wody , a także z zakładów przemysłu, takich jak mleczarnie czy zakłady hodowli zwierząt. Ten rodzaj maszyny w firmie Montech oferowany jest w czterech rodzajach. Urządzenie wyposażone jest np. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została całaze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa szczególnie przydaje się przy odwadnianiu groźnych osadów, bo odfiltrowuje zanieczyszczone części w stanie stałym od stanu płynnego. Ich najczęstsze użycie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd. Przedsiębiorstwo Montech ma możliwość zapewnić skuteczność funkcjonowania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych.

Ponieważ osady ze ścieków są dużym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni, żeby je unieszkodliwić, stosuje się specjalną metodę, jaką jest higienizacja osadów.

Polega ona na zmieszaniu osadów z wapnem palonym lub innymi składnikami o właściwościach higienizujących. Montech oferuje sprzęty tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Profesje firmy zwiększają się, dzięki czemu jest ona w stanie zwiększać zakres swojej aktywności na rynku. Podejmuje się także budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miastach lub gminach. Oferta jest szeroka, dlatego dobrze jest skorzystać z doświadczenia w branży, jakie oferuje przedsiębiorstwo Montech..
Zobacz na:: http://montech.pl